Loading...
YUKARI

Ürünler

Kişisel Verileri Koruma Kanunu Programı

KVKK’ ya uyum programı sayesinde içerikteki datanıza KVKK’ ya uyumlu aydınlatma metinleri gönderebilirsiniz.

Taleplerinizi SMS kodu ve formlar üzerinden çok hızlı bir şekilde onay alarak toplayabilirsiniz.

Alınan onaylar üzerinde içerik zaman ve ID takibi yaparak raporlayabilirsiniz.

Kayıtlı veri üzerinden geriye dönük izin süreçlerini takip edebilirsiniz.

Alınan tüm izinleri onaylı ve mühürlü belge düzenleyerek ilgili makamlara iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma kanunu birçok alanda ilgili yasaya dayandırılarak oldukça ağır yaptırımları olan kanundur.

Uzman destek ekibimiz ile tam zamanlı olarak süreçlerinizi yönetebilirsiniz.

 

Kişisel Veri Nedir?

Teknoloji ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte “kişisel verileri koruma” kavramı ve konusu kişiler, kurumlar ve şirketler için kritik bir hal almaya başladı. “Verilerin korunması” kişilerin hak ve özgürlüklerin korunması açısından önemli olduğu kadar kurumlar ve şirketlerin güvenliği ve diğer yasal haklarının korunması açısından da önemli hale geldi.

 

TBMM’de yasalaştırılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “kişisel verilere” ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

 

Kanun, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, kişisel, kurumsal sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kanun verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik toplanacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir.

KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girdi?

6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de yasalaşmış ve kanun 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsamaktadır?

    KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Yani kişiler verilerin bir kısmını veya tamamını işleyen herkesi bu kanun kapsamaktadır.

 

Kanunda verisi işlenen gerçek kişilerden bahsedildiği için hak ehliyetine sahip olan herkes bu Kanun kapsamına alınmaktadır. Ancak Kanunda “kişisel verileri işlenen gerçek kişiler” ifadesi kullanıldığından, kişisel verileri işlenen tüzel kişiler bu Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur. Veri işleme faaliyetini gerçekleştirenler açısından ise Kanunda gerçek kişi tüzel kişi ayrımına gidilmemiştir. Diğer bir yandan, veri kayıt sisteminin parçası olmaksızın veri işleyenler Kanunun kapsamı dışında tutulmuştur.

KVKK Cezaları ve Yaptırımları Neler?

     6698 Sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, kanun, kurumlara ve işletme sahiplerine ciddi idari para cezaları getirmekle birlikte bazı durumlarda hapis cezaları da söz konusudur.

    Kanun, resmi kurumlar dâhil, kişisel verileri işleyen tüm kurum, işletme ve şirket sahiplerini kapsamaktadır. Gerçek kişi müşteriler, çalışanlar, ziyaretçilerin bilgileri kaydediliyor ve işleniyorsa KVKK kapsamındadır. Kanun kapsamındaki tüm kurum ve kuruluşlar, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) belirlediği tarihler içerisinde kısa adı VERBİS olan “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’’ ne kayıt yaptırma zorunluluğu vardır.

 

İdari Para Cezaları Neler?

 

Kişisel Veri İhlali                                                                                    Ceza Miktarı (TL)

 • Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali                                               9.000- 180.000
 • Veri Güvenliği Yükümlülüğünün İhlali                                          27.000-1.800.000
 • Sicil Yükümlülüğü İhlali                                                               36.000- 1.800.000
 • Kurul Kararlarına Muhalefet                                                        45.000- 1.800.000

 

Hapis Cezaları Neler?                                                                                      Ceza Miktarı

 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Kaydetmek                                       1- 3 yıl
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma,                                             2- 4 yıl
  Başkasına Verme ve/veya Ele Geçirme
 • Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Yayma,                                             1- 2 yıl
  Başkasına Verme ve/veya Ele Geçirme

 

 Cezalar her yıl enflasyona göre güncellenmektedir.

 

BAŞLAYIN

Referanslar

 • Bizden haberdar olmak isterseniz, listemize kayıt olun.

Bu sitede OFİSDO'nun vermiş olduğu Toplu Mesajlaşma Hizmetleri AyyıldızGSM Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Tic.Ltd.Şti. ad ve hesabına verilmektedir.
Kurumsal Çözüm Merkezi

Copyright © 2024 ofisdo.com